Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

A projekt területének adatai

 Projekt terület megnevezése: Várpalota lő- és gyakorlótér, Veszprém Megye, Magyarország
Terület mérete: 13,318 hektár

Projekt területe

A katonai kiképző területet a második világháború óta a fegyveres erők használták, így a terület zártsága, és a részleges használat miatt a terület számos élőlény menedékévé vált, úgy, mint például a kerecsensólyom és a fénylő zsoltina.
A terület biodiverzitásának fontosságát a területen megtalálható élőhelyek is hangsúlyozzák: a Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, Közép-európai mészkőkedvelő sziklatörmeléknövényzet, pannon molyhos tölgyesek, pannon gyertyános tölgyesek.

A természetes élőhelyek és azok flórájának és faunájának megóvására vonatkozó Európa Tanács 92/43/EEC határozata alapján, a fent felsoroltak mind „olyan, a közösség érdekeit szolgáló élőhelyek, melyek megóvásához szükséges, hogy kiemelt környezetvédelmi területté legyenek minősítve”. Ezen területen belül, minden élőhely, kiemelt élőhelynek minősül.

A projekt területe jelenleg nem tartozik semmilyen természetvédelmi státusz alá. A területen belül találhatóak természeti képződmények, (barlangok, források, víznyelők) amelyek a LIII. 1996. törvény hatálya, azaz nemzeti védelem alatt állnak. A projekt területek, közvetlen kapcsolódnak a HUBF 20001 és HUBF 20002 Natura 2000 hálózathoz, és előreláthatóan a 2012-es projekt befejezésre ezen terület is elnyeri a Natura 2000 státuszt. Annak ellenére, hogy a terület jelenleg semmilyen védettséget nem élvez, jelentős része le van zárva a nagyközönség elől, a Magyar Honvédség várpalotai lő-és gyakorló terének folyamatos használata miatt.

A projekt területe a Magyar Állam tulajdona, vagyonkezelője a Honvédelmi Minisztérium és használója az MH Bakony Harckiképző Központ. Karbantartását (erdők, legelők, vadállomány kezelése) jelenleg a a HM VERGA, azaz a HM Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. végzi. A terület kezelése, karbantartása a Minisztérium irányítása mellett, számos más szakértői, környezetvédelmi, vízügyi, valamint katonai ügynökség támogatásával folyik.

Korábbi természetvédelmi törekvések a projekt területén:

Az érintett területen található természeti értékek megóvása és az ott található fajok védelme érdekében a Honvédelmi Minisztérium, a HM VERGA ZRT. és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a projektet megelőzően is tett lépéseket.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megfigyelte és felügyelte a ragadozó madárféléket, a madárfészkeket és fészekrakó madarakat. Feltérképezte a mókus telepeket és megfigyelte a Báta folyó halállományát.
A Honvédelmi Minisztérium a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakmai segítségével kezelési-fenntartási tervet készített, mely eredményeként a terület használata a katonai tevékenységgel és a természetvédelemmel összeegyeztethető.
A HM VERGA Zrt. a füves területek megóvása érdekében végeztetett legeltetési tevékenységet, ez azonban a jelen projekt pályázatának benyújtása előtt véget ért.

A fent látható törekvések jól mutatják, hogy a projekt területen található természeti kincsek megőrzéséért tettek lépéseket, azok megóvásához azonban, nagyobb, átfogóbb környezetvédelmi erőfeszítésekre volt szükség. Ezen lépések alapozták meg azokat a nagyszabású törekvéseket, amelyek most a LIFE+ program segítségével, annak keretein belül érhetőek el.

Pannon molyhosok

Pannon molyhosok

 

Tűzvédelem

Tűzvédelem

Nyelvek