Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Előkészítő intézkedések jelenlegi állása

A.1. akció: A projektterület előzetes felmérése a Natura 2000 fajok és élőhelyek tekintetében

A terület felmérése a 2010. évben az alapállapot felvételezésével történt, melynek témái: élőhely-térkép (különös tekintettel az invazív fajokra); ponttérkép a jelölő fajokról; jelölő madárfajok; denevér előfordulások; ürgefelmérés; gerinctelen felmérések. A növény- és állattani felméréseket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazottjai és alvállalkozói készítették.
 
Az akció végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése a projekt megkezdésekor megtörtént. Új légi felvételek készítése helyett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2008 augusztusában készült fotót vásárolt a projekt által érintett területről.
A projektterület alapfelmérése határidőre megvalósult.

Az eredmények feldolgozása megtörtént, így az akció lezártnak tekinthető.
Megvalósulás időszaka: 2009. I. negyedév - 2010. III. negyedév 

A.2. akció: A Natura 2000 élőhelyek kezelési terveinek összeállítása

A területek felmérésével egyidejűleg, már 2010-ben megkezdődött a projektterületre vonatkozó kezelési terv elkészítésének folyamata. Az érintett szervezetekkel számos egyeztetésre, megbeszélésre, szakmai vitára került sor, amelyek eredményeinek átvezetése időigényes feladat volt. A feladat elvégzésének eredeti határideje 2010 vége volt, azonban az elhúzódó egyeztetések miatt erre nem kerülhetett sor.
2011. március hónapban elkészült a projekt területére a katonai használat és korlátozás térkép, melyet a Bakony Harckiképző Központ munkatársaival egyeztettünk. A tárgyaláson több módosítást is javasoltak, melyeket április hó folyamán helyszíneltünk. Június hónapban további kiegészítéseket és javaslatokat kaptunk a Bakonyi Harckiképző Központ munkatársaitól, melyek nagy részét  beépítettük a fenntartási tervbe.
Szeptember 16-án Várpalotán az MH Bakony Harckiképző Központvezetésével ismételten egyeztettük a módosított katonai használat és korlátozás térképét, amit az MH Bakony Harckiképző Központ munkatársai elfogadtak.
Az MH Bakonyi Harckiképző Központtal történő egyeztetésekkel párhuzamosan megtörtént a projekt terület erdeinek erdőrészlet szintű kezelési előírásainak kidolgozása, mely javaslatok nagy részét november 16-án a BfNPI, az Erdészeti Igazgatóság és az erdőgazdálkodó Verga Zrt. részvételével történt egyeztető tárgyaláson a részt vevő felek elfogadták. A vadgazdálkodással kapcsolatos egyeztetéseket 2011. november 15-én a Vadászati Hatósággal megkezdtük.
A kezelési terv minisztériumi egyeztetésre javasolt változatát 2011. december és 2012. január hónapokban véglegesítettük, majd 2012. február 8-án a Natura 2000 fenntartási tervet és az azt megalapozó dokumentációt felterjesztettük a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály számára észrevételezésre, jóváhagyásra, amit a Főosztály 2012. augusztus 15-én észrevételeivel ellátva visszaküldött. Az észrevételezés alapján a tervet javítottuk és 2013. március 18-án a VM részére visszajuttattuk. A fenntartási terv részét képező katonai használati térképről folyt egyeztetés március 20-án a Lőtérparancsnokságon (Várpalota). A megbeszélésen a HM különböző szervei (pl. ÖHP) vettek részt. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei 2013. április 4-én az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a HM Védelemgazdasági Hivatal és a MH. BHK munkatársaival közösen helyszíni szemlén vettek részt a fenntartási terv katonai használat térképének módosításával kapcsolatban. A fenntartási terv tervezetét 2013. október 15-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály észrevételeivel ellátva visszaküldte a Nemzeti Park részére. Az észrevéteknek meegfelelően javított Natura 2000 fenntartási terv 2014. január 28-án lett felterjesztve a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály számára, amelyet a későbbiekben egyeztetésre alkalmasnak találtak. 2014. március 13-án lett megküldve a terv véleményezésre az érintett államigazgatási szervek, gazdálkodók, civil szervezetek, önkormányzatok részére. A végleges, egyeztetett és javított fenntartási terv pedig 2014. június 10-én lett megküldve a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálynak.

A Natura 2000 fenntartási terv elfogadása és jóváhagyása 2014. július 9-én történt meg. 
A fenntartási terv elérhető itt a honlap Dokumentumtárában. 
Megvalósulás időszaka: 2010. I. negyedév - 2014. II. negyedév

A.3. akció: Műszaki vizsgálat és tervezés

Az akció keretében 2009. április 30-ra elkészült a tűzvédelmi pászta, valamint az útépítés, 2009. szeptember 30-ra pedig a kőfejtők, bányák, nem használt katonai létesítmények rekultivációjának műszaki terve is.
A terepszemléket és műszaki tervezési feladatokat a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség (a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal jogelődje) és a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. hajtották végre 2009-ben. A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség közbeszerzési eljárás keretében alvállalkozókat szerződtetett: az illegális kőfejtőket és bányákat érintő műszaki tervezését és az elhagyott katonai létesítmények műszaki felügyeletét az Oviber Kft., míg a tevékenységek műszaki vizsgálatát a Greenlight Kft. végezte. A tervek terepszemlét, valamint tanácsadást követően kerültek véglegesítésre.

Az akció 2009-ben lezárult.
Megvalósulás időszaka: 2009. I. negyedév - 2010. II. negyedév

Nyelvek